فیلتر

نمایش دادنهمه6محصولات

انواع گردنبند طبی سخت

  1. گردنبند طبی سخت چانه دار
  2. گردنبند طبی سخت معمولی

انواع مارک های گردنبند طبی سخت

  • گردنبند طبی سخت پاک سمن
  • گردنبند طبی سخت طب و صنعت
  • گردنبند طبی سخت تن یار
  • گردنبند طبی سخت آدور
  • گردنبند طبی سخت اپو

کاربرد های گردنبند طبی سخت

  • بعد از جراحی گردن
  • دیسک گردن
  • آرتروز گردن

نحوه بستن گردنبند طبی سخت

اگر از گردنبند طبی سخت استفاده میکنید قسمتی چسب دارد بای در پشت گردن قرار بگیرد و اگر چانه دار است قسمت فت باید زیر چانه فیکس شود.

مدت زمان استفاده از گردنبند طبی سخت

مدت زمان استفاده از گردنبند طبی سخت معمولا به تشخیص پزشکان باید 24 ساعت استفاده شود اما به دلیل اینکه عضلات و بافت های ناحیه گردنی خشک نشود توصیه میشود هر چند ساعت یکبار در حد 10 دقیقه باید گردنبند را باز کرد.

قیمت گردنبند طبی سخت پاک سمن

قیمت خرید گردنبند طبی سخت پاک سمن بین 600 تا 800 هزارتومان است.

قیمت گردنبند طبی سخت تن یار

قیمت خرید گردنبند طبی سخت تن یار بین 600 تا 800 هزارتومان است.

قیمت گردنبند طبی سخت طب و صنعت

قیمت خرید گردنبند طبی سخت طب صنعت بین 200 تا 600 هزارتومان است.

قیمت گردنبند طبی سخت آدور

قیمت خرید گردنبند طبی سخت طب صنعت بین 200 تا 600 هزارتومان است.

برند: پاک سمن