فیلتر

نمایش دادنهمه5محصولات

انواع گردنبند طبی فیلادلفیا

  1. گردنبند طبی فیلادلفیا نای باز
  2. گردنبند فیلادلفیا نای بسته

گردن بند طبی فیلادلفیا نای باز بیشتر برای کسانی استفاده میشود که عمل جراحی دیسک گردن انجام داده اند و محل برش جراحی آنها از جلوی گردن میباشد.

انواع مارک های گردنبند طبی فیلادلفیا

  • گردنبند فیلادلفیا پاک سمن
  • گردنبند طبی فیلادلفیا طب و صنعت
  • گردنبند فیلادلفیا تن یار
  • گردنبند فیلادلفیا آدور

کاربرد های گردنبند فیلادلفیا

گردنبند فیلادلفیا معمولا برای کسانی تجویز میشود که جراحی مهره های های گردن انجام داده اند یا دچار سرخوردگی مهره گردن یا شکستگی در ناحیه گردن شده اند. در واقع گردنبند طبی فیلادلفیا باعث محدودیت حرکت در گردن میشود.

نحوه بستن گردنبند فیلدلفیا

اگر از گردنبند طبی فیلادلفیا نای باز استفاده میکنید قسمتی که سوراخ دارد باید در جلوی گردن قرار گیرد و یک قسمت در این گردنبند تعبیه شده است که حتما باید زیر چانه قرار بگیرد.

مدت زمان استفاده از گردنبند طبی فیلادلفیا

مدت زمان استفاده از گردنبند فیلادلفیا معمولا به تشخیص پزشکان باید 24 ساعت استفاده شود اما به دلیل اینکه عضلات و بافت های ناحیه گردنی خشک نشود توصیه میشود هر چند ساعت یکبار در حد 10 دقیقه باید گردنبند را باز کرد.

گردنبند فیلادلفیا خارجی

یکی از گردنبند های طبی فیلادلفیا معروف خارجی گردنبند طبی اپو کد است.

قیمت گردنبند فیلادلفیا پاک سمن

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا پاک سمن بین 600 تا 800 هزارتومان است.

قیمت گردنبند فیلادلفیا تن یار

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا تن یار بین 600 تا 800 هزارتومان است.

قیمت گردنبند فیلادلفیا طب و صنعت

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا طب صنعت بین 200 تا 600 هزارتومان است.

قیمت گردنبند طبی فیلدلفیا آدور

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا طب صنعت بین 200 تا 600 هزارتومان است.

برند: پاک سمن