فیلتر

نمایش دادنهمه5محصولات

انواع گردنبند طبی نرم

  • گردنبند طبی نرم آتل دار
  • گردنبند طبی نرم اسفنجی
  • گردنبند طبی نرم قابل تنظیم
  • گردنبند طبی نرم منفذ دار

انواع مارک های گردنبند طبی نرم

  • گردنبند طبی نرم پاک سمن
  • گردنبند طبی نرم طب و صنعت
  • گردنبند نرم تن یار
  • گردنبند نرم آدور

کاربرد های گردنبند نرم

  • دیسک گردن
  • آرتروز گردن

نحوه بستن گردنبند طبی نرم

گردنبد طبی نرم را باید طوری ببندید که چسب های آن پشت گردن بیفتد.

مدت زمان استفاده از گردنبند طبی نرم

اگر از گردنبند طبی نرم  استفاده میکنید باید آنرا موقع کارهای روزمره ببندید و موقع استراحت آن را باز کنید.

قیمت گردنبند نرم پاک سمن

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا پاک سمن بین 600 تا 800 هزارتومان است.

قیمت گردنبند نرم تن یار

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا تن یار بین 600 تا 800 هزارتومان است.

قیمت گردنبند نرم طب و صنعت

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا طب صنعت بین 200 تا 600 هزارتومان است.

قیمت گردنبند طبی نرم آدور

قیمت خرید گردنبند طبی فیلادلفیا طب صنعت بین 200 تا 600 هزارتومان است.

برند: پاک سمن